Privatumo politika

I. SĄVOKOS: 

 1. Svetainė – internetinis lėktuvo bilietų ir viešbučių pardavimo portalas aviaekspresas.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.aviaekspresas.lt; 
 2. AVIAEKSPRESAS.LT – UAB „ Aviaekspresas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 223505070  buveinės adresas - Konstitucijos pr. 18, LT-09308 Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas - info@aviaekspresas.lt, telefono numeris +370 5 231 25 25.
 3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo); 
 4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine; 
 5. Paslaugos – AVIAEKSPRESAS.LT Svetainėje siūlomos paslaugos tokios kaip aviabilietų rezervavimas ir pardavimas, viešbučių rezervavimas ir tarpininkavimas, tarpininkavimas parduodant draudimo ir autonuomos paslaugas ir kitos su kelionėmis susijusios paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje; 
 6. Paskyra – AVIAEKSPRESAS.LT nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje; 
 7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais AVIAEKSPRESAS.LT bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje; 
 8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje; 
 9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje; 
 10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai; 
 11. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius; 
 12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine; 
 13. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; 
 14. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d. įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“; 
 15. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo; 
 16. IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas. 
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo. 
 3. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.
 4. AVIAEKSPRESAS.LT renka asmens duomenis ir naudoja slapukus, saugo savo klientų privatumą ir griežtai laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), privatumo įstatymų bei taisyklių, kurios atnaujinamos ir redaguojamos remiantis Valstybinės Duomenų Inspekcijos rekomendacijomis ir LR teisės aktais. Tai reiškia, kad mūsų sistemoje esantys Jūsų duomenys yra saugūs ir tinkamai naudojami. Šiame pareiškime dėl privatumo aiškiname, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Kilus bet kokiems klausimams dėl mūsų saugomų duomenų, susisiekite su AVIAEKSPRESAS.LT politikos viršuje nurodytais adresais.
 5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai AVIAEKSPRESAS.LT gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Vartotojai ir/ar Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia AVIAEKSPRESAS.LT Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias AVIAEKSPRESAS.LT neatsako. Taip pat AVIAEKSPRESAS.LT norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad AVIAEKSPRESAS.LT nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais. 
 6. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo paskyrą.


III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS 

 1. Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, lytis, gimimo data, pilietybė, telefono numeris, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data, elektroninio pašto adresas, IP adresas, kelionės dokumento numeris ir data, kelionės maršrutas, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui).
 2. AVIAEKSPRESAS.LT, siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuojame, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje. Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: info@aviaekspresas.lt. Toliau surašyti aviaekspresas.lt svetainėje naudojami slapukai:

  Duomenų tvarkymo tikslas / pavadinimasSukūrimo momentas                Galiojimo laikas  
  Vartotojo identifikacijai /member_id
  Prisijungus svetainėjeiki interneto svetainės lango uždarymo
  Slaptažodžio paslėpimas/pass_hashPrisijungus svetainėjeiki interneto svetainės lango uždarymo
  Interneto svetainės funkcinis slapukas/PHPSESSIDĮeinant į puslapį

  iki interneto svetainės lango uždarymo

  Interneto svetainės funkcinis slapukas/session_ID
  Įeinant į puslapį

  iki interneto svetainės lango uždarym 3. Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti AVIAEKSPRESAS.LT įrašyti slapukus tęsdamas naršymą žemiau nurodytu būdu: "Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką." Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 
 4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks.


IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

 1. AVIAEKSPRESAS.LT naudoja Asmens duomenis šiais tikslais: 
  1.1. Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti. 
  1.2. Efektyvaus su skrydžiais susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais. AVIAEKSPRESAS.LT rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų. 
  1.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus AVIAEKSPRESAS.LT turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.). 
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslais AVIAEKSPRESAS.LT renka šiuos asmens duomenis :
  2.1. asmens vardą, elektroninį paštą. 
 3. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@aviaekspresas.lt. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.
 4. Šioje privatumo ir slapukų politikoje išvardintais tikslais naudojami žemiau detaliai pateikti Jūsų duomenys:
  4.1. vardas, pavardė; 
  4.2. gimimo data; 
  4.3. tautybė; 
  4.4. lytis; 
  4.5. el. pašto adresas; 
  4.6. telefono numeris; 
  4.7. kliento kodas; 
  4.8. šeimos narių sudėtis; 
  4.9. aviaekspresas.lt prisijungimo duomenys (el. pašto adresas ir slaptažodis); 
  4.10. informacija apie užsakytą kelionę (išvykimo data, buvimo trukmė, kelionės informacija); 
  4.11. informacija apie vėliausiai peržiūrėtų oro linijų bilietus ir (arba) kelionės pasirinktis; 
  4.12. IP adresas; 
  4.13.  slapukų kodai; 
  4.14. bet kokie, pavyzdžiui, „Facebook“, kreipimosi formos, internetinio pokalbio ar socialinių tinklų žinutėse nurodyti asmens duomenys;


V. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 1. AVIAEKSPRESAS.LT informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
  1.1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas; 
  1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis AVIAEKSPRESAS.LT pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan. Trečiosios šalys gali būti: 
  1.2.1. mokėjimo paslaugų bendrovės (jei mokate per AVIAEKSPRESAS.LT); 
  1.2.2. draudimo bendrovės (jei perkate draudimą per AVIAEKSPRESAS.LT); 
  1.2.3. automobilių nuomos bendrovės (jei nuomojatės automobilį per AVIAEKSPRESAS.LT); 
  1.2.4. oro linijų bendrovės (jei užsisakote skrydį per AVIAEKSPRESAS.LT);
  1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką; 
  1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti. 
  1.5. Užsakant Svetainėje siūlomas Paslaugas, priklausomai nuo konkrečių Paslaugų pobūdžio ir į kokią šalį ketinama vykti, Asmens duomenys gali būti teikiami į užsienio valstybes Paslaugų tiekėjams. Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.


VI. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS

 1. Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę AVIAEKSPRESAS.LT rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. 
 2. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą AVIAEKSPRESAS.LT rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. 
  2.1. AVIAEKSPRESAS.LT iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad AVIAEKSPRESAS.LT turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti. 
 3. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis AVIAEKSPRESAS.LT surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į AVIAEKSPRESAS.LT el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje.
 4. AVIAEKSPRESAS.LT įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.
 5. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į AVIAEKSPRESAS.LT elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. 
 6. AVIAEKSPRESAS.LT įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 7 kalendorines dienas nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo. 
 7. AVIAEKSPRESAS.LT Asmens duomenis saugo 2 (du) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas. 
 8. Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis AVIAEKSPRESAS.LT turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu AVIAEKSPRESAS.LT yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu AVIAEKSPRESAS.LT yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. 
 9. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į AVIAEKSPRESAS.LT el. paštu info@aviaekspresas.lt.


VII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Siekdami apriboti ir išvengti piktnaudžiavimo Jūsų asmens duomenimis ir neteisėtos prieigos prie jų, imamės atitinkamų apsaugos priemonių ir užtikriname, kad juos gautų tik tinkamos šalys, kad prieiga būtų apsaugota ir mūsų apsaugos priemonės būtų nuolat tikrinamos. Mes taip pat naudojame SSL sertifikatus saugiam Jūsų duomenų perdavimui užtikrinti ir bendravimui apsaugoti.
 2. AVIAEKSPRESAS.LT užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 
 3. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos.
 4. Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus. 
 5. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. 
 6. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti AVIAEKSPRESAS.LT.


VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel +370 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr. 
 2. Prašymą / skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, Faks. (8 5) 261 9494, El. paštas ada@ada.lt).
 3. Pasiliekame teisę keisti šią privatumo ir slapukų politiką. Pakeitimai bus paskelbti šioje svetainėje. Rekomenduojame retkarčiais perskaityti privatumo ir slapukų politiką, kad žinotumėte, kas buvo pakeista.
 4. Kilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų privatumo ir šios privatumo ir slapukų politikos, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@aviaekspresas.lt arba atsiųskite laišką toliau nurodytu adresu: 
  Aviaekspresas, UAB 
  Konstitucijos pr. 18, LT-09308 Vilnius, Lietuva 
  Įmonės kodas: 223505070 
  PVM mokėtojo kodas: LT235050716
 5. Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. rugpjūčio 27 dienos.